90-bollarsbingo

I vårt avlånga land spelar vi huvudsakligen vad som är känt som 75-bollarsbingo. Det innebär i korthet att våra bingobrickor har nummer mellan 1 och 75. Internationellt sett är dock 90-bollarsbingo minst lika vanligt. Denna bingovariant är betydligt äldre än 75-bollars, och kan med fog sägas vara originalet. 90-bollarsbingo är inte så vanligt live i Sverige, men blir mer och mer populärt online. 90-bollarsbingo skiljer sig dock från 75-bollarsbingo på mer än ett sätt, och antalet nummer är bara början. 90-bollarsbingo är dock inte så svårt att lära sig, och liknar i mångt och mycket 75-bollarsbingo. Om man vill kan man helt enkelt se på 90-bollarsbingo som 75-bollarsbingo med en konstig bingobricka.

Brickan i 90-bollarsbingo är nämligen nio rutor bred och tre rutor hög. Den första kolumnen har där nummer mellan 1 och 10, den andra mellan 11 och 20 och så vidare till den sista kolumnen som är numrerad från 81 till 90. Men inte alla rutor är numrerade. På varje rad finns även fyra ”blanka” rutor. 90-bollarsbingo spelas sedan på samma sätt som vanlig bingo, med nummer som ropas upp ett i taget. Målet är då att fylla en rad, horisontellt. Men 90-bollarsbingo tar inte slut efter att någon fått en rad, utan fortsätter tills någon fått två och slutligen tre rader fyllda. På så sätt påminner 90-bollarsbingo en del om variantbingo, i och med att spelet inte tar slut bara för att någon lyckats få en rad.

90-bollarsbingo är som sagt inte så välkänt i Sverige, även om det håller på att förändras. I England, däremot, är 90-bollarsbingo standard, och enormt populärt. Där spelas spelet vanligtvis så att man som spelare får sex brickor, med garanti för att varje nummer som ropas upp ska finnas på någon av brickorna. För det är ju så att det inte finns något tråkigare i bingo än att det nummer som ropas upp inte finns på ens bricka.